Algemene Voorwaarden

Algemeen:
► Direct na de aanmelding verwerken wij al uw gegevens, volgens de nieuwe AVG-bepalingen, en zetten het contract in werking.
► U ontvangt per post een kalender met de geplande reinigingsbeurten en een sticker met instructie waar deze op de container geplakt dient te worden.
► De betaling geschied 1x per jaar vooraf, de bedragen worden aangepast al naar gelang van het aantal nog te verrichten reinigingsbeurten in het aanmeldingsjaar.
► Elk jaar in december ontvangt u een factuur en een nieuwe kalender voor het volgend jaar. Belangrijk is dat wij een juist e-mailadres van u hebben zodat wij deze digitaal kunnen versturen.
► Opzeggingen/ verhuizingen of anders dient u 30 dagen vooraf schriftelijk of via mail kenbaar te maken.

Voorwaarden mbt reinigingen zijn:
► Controleer op de dag van de reiniging of de sticker op de container aanwezig is. Zonder sticker is uw container niet goed zichtbaar voor ons en kan een reiniging gemist worden. Een nieuwe sticker kunt u het beste via het contactformulier of via het mailadres aanvragen, wij zorgen dan direct voor een nieuwe.
► Uw container wordt gereinigd na het legen door de vuilophaaldienst. Gelieve de container tot uiterlijk 18.30 uur aan de straat te laten staan.
► Vet, olien, chemisch afval niet los in de container werpen, dit wordt niet verwijderd door ons. Uw container kunnen wij dan helaas niet reinigen.
► Chemisch afval dient u zelf te ontzorgen bij uw gemeente.
► Kattengrid en dierlijke uitwerpselen graag in een krant of aparte vuilniszak in de container werpen. Los kattengrid en dierlijke uitwerpselen worden niet verwijderd door ons, ook in dit geval wordt uw container niet gereinigd door ons.
► Wij behouden het recht door het niet naleven van de gestelde voorwaarden uw container niet te reinigen.

Bijzondere situaties:
► Wanneer de container niet goed of geheel niet is geleegd kunnen wij deze niet reinigen. U dient dit te melden bij de afvalinzamelaar. Wij stellen ons hier niet aansprakelijk voor.
► Bij onwerkbaar weer zoals vorst, sneeuw, storm en weeralarm voeren wij geen reinigingen uit ivm de verkeersveiligheid. Deze komen te vervallen er er geldt dan geen recht op restitutie van het abonnementsgeld.