Algemene Voorwaarden

Algemeen:
► Direct na aanmelding worden al uw gegevens verwerkt en zetten we het abonnement in werking. Uiteraard wordt er met uw persoonlijke gegevens correct omgegaan (volgens de AVG-bepalingen).
► U ontvangt per post factuur, reinigingskalender en sticker(s) met instructie waar deze op de container geplakt dient te worden.
► De betaling geschied 1x per jaar vooraf, de bedragen worden aangepast al naar gelang van het aantal nog te verrichten reinigingsbeurten in het aanmeldingsjaar.
► Elk jaar in december ontvangt u een factuur en reinigingskalender voor het volgend jaar. Belangrijk is dat wij een juist e-mailadres van u hebben zodat deze digitaal verzonden kunnen worden.
► Zonder tegenbericht wordt uw abonnement automatisch verlengd.
► Opzeggingen/ verhuizingen of anders dient u 30 dagen vooraf schriftelijk of via mail kenbaar te maken.

Voorwaarden mbt reinigingen zijn:
► Controleer op de dag van de reiniging of de sticker op de container aanwezig is. Zonder sticker is uw container niet goed zichtbaar voor ons waardoor reinigingen gemist kunnen worden. Een nieuwe sticker kunt u aanvragen via het contactformulier of mailadres, we zorgen dan direct voor een nieuwe.
► Uw container wordt gereinigd na het legen door de vuilophaaldienst. Gelieve de container tot uiterlijk 18.00 uur aan de straat te laten staan.
► Vet, olien en chemisch afval niet los in de container werpen, dit wordt niet verwijderd door ons. Wanneer hier sprake van is kan uw container niet gereinigd worden door ons.
► Chemisch afval dient u zelf te ontzorgen bij uw gemeente.
► Kattengrid en dierlijke uitwerpselen graag in een krant of aparte vuilniszak in de container werpen. Los kattengrid en dierlijke uitwerpselen worden niet verwijderd door ons, ook in dit geval kan uw container niet door ons gereinigd worden.
► Door het niet naleven van gestelde voorwaarden behouden we het recht uw container niet te reinigen.

Bijzondere situaties:
► Wanneer de container niet goed of geheel niet is geleegd kunnen wij deze niet reinigen. U dient dit te melden bij de afvalinzamelaar. Wij stellen ons hiervoor niet aansprakelijk.
► Bij onwerkbaar weer zoals vorst, sneeuw, storm en weeralarm voeren wij geen reinigingen uit ivm de verkeersveiligheid. Deze komen te vervallen waarbij er geen recht op restitutie van het abonnementsgeld geldt.
  

Frans Rusman Containerreiniger
Kamer van Koophandel 27352301/ BTW-indentificatienummer NL002058044B21